Okresní rada AŠSK Karlovy Vary

Okresní rada AŠSK Karlovy Vary

41 školních sportovních klubů se 1622 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 8/2023

Číslo 8/2023 - PDF | eBook
Všechna čísla (39)

Ohlédnutí za 2 roky činností v OR AŠSK Ostrava

20. 6. 2022
Foto: Ohlédnutí za 2 roky činností v OR AŠSK Ostrava

I když jsme procházeli poslední dva roky dost složitým obdobím, kvůli covidu se nemohly konat sportovní soutěže, podařilo se nám zapojit školy do projektu Ostravské sportovní hry.

V roce 2019 navázala OR AŠSK spolupráci se statutárním městem Ostrava a vytvořili jsme společný projekt Ostravské sportovní hry, konané pod záštitou náměstkyně primátora Andrey Hoffmannové.

OR AŠSK Ostrava zajišťuje pořádání obvodních a okresních kol soutěží, statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí financováním cen, propagací a uspořádáním Velkého sportovního dne s oceněním nejlepších škol.

První ročník Ostravských sportovních her, který proběhl ve školním roce 2019/2020 musel být ukončen v březnu 2020 a i když jsme stihli uspořádat pouze soutěže v halové kopané, přehazované, házené, florbalu, šplhu a přespolním běhu, bylo vyhlášeno a oceněno 10 nejúspěšnějších ostravských škol.

Druhý ročník OSH se mohl konat až v letošním školním roce, a protože ještě v září nebylo jisté, jestli se kvůli opatřením proti koronaviru budou moct pořádat sportovní soutěže na školách, vytvořili jsme projekt, který probíhal distančně formou výzev. Žáci plnili v průběhu školního roku v hodinách tělesné výchovy 6 výzev -  běh, šplh, švihadlo, driblink, gymnastika a atletika, cílem bylo, aby co nejvíce žáků splnilo danou výzvu, pořadí škol  bylo stanoveno podle procent žáků školy se splněnou výzvou. Ambasadory projektu se stali čeští reprezentanti badmintonistka Tereza Švábíková a plavec Roman Procházka.

K jednotlivým výzvám byly natočeny s ambasadory motivační videa, do projektu se zapojilo 26 škol a do každé ze 6 výzev přes 6 000 žáků. 

Dne 10. června 2022 uspořádalo statutární město Ostrava Velký sportovní den se slavnostním vyhlášením a oceněním 10 nejlepších škol. V rámci sportovního dne si žáci mohli vyzkoušet různé sporty - například judo, gymnastiku, atletiku, basketbal na vozíku, sledge hokej, badminton i kickbox s Václavem Sivákem

Pořadí škol:

  1. ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka
  2. ZŠ Ostrava - Krásné Pole
  3. ZŠ Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1
  4. ZŠ Polanka nad Odrou, H. Salichové 816
  5. ZŠ gen. Z. Škarvady, Ostrava - Poruba
  6. ZŠ Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B
  7. ZŠ Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100
  8. ZŠ A. Kučery 20, Ostrava - Hrabůvka
  9. ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov
  10. ZŠ Ostrava - Výškovice, Srbská 2.


Bližší informace jsou na webu OR AŠSK Ostrava.

Text a foto: Renata Adamíková, předsedkyně OR AŠSK ČR Ostrava