Okresní rada AŠSK Karlovy Vary

Okresní rada AŠSK Karlovy Vary

41 školních sportovních klubů se 1622 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 1/2020

Číslo 1/2020 - PDF | eBook
Všechna čísla (34)

Základní škola Mikulůvka přivítala na Letních kempech 35 dětí

21. 7. 2021
Foto: Základní škola Mikulůvka přivítala na Letních kempech 35 dětí

I v Zákldní škole Mikulůvka proběhly ve druhém červencovém týdnu dva Letní kempy pod hlavičkou AŠSK ČR. O jejich průběhu nám sepsala pár řádků ředitelka tamní školy, Mgr. Pavla Povýšilová.

Na základě výzvy AŠSK ČR jsme se přihlásili k účasti v projektu Letní kempy AŠSK 2021. Zájem žáků o účast na kempu byl veliký, proto jsme uspořádali dva jednotýdenní kempy. Celkem se obou kempů zúčastnilo 35 žáků z 1.-5. ročníku. Vedoucími kempu byli pedagogové naší školy.

V dopoledních výukových hodinách byly realizovány vzdělávací aktivity. Upevňování znalostí z českého jazyka, mj. čtení z knihy J. Karafiáta - Broučci a zhlédnutí dílu seriálu Broučci bylo motivací na výlet na Velkou Lhotu a návštěvu kostela, kde působil autor Broučků jako farář. Při následném luštění tajenky na pracovním listě si děti procvičily čtení s porozuměním. Matematické dovednosti jsme procvičili při sčítání získaných bodů při různých hrách, obrazotvornost, logické a prostorové myšlení jsme potrápili skládáním tangramů, četli jsme v jízdních řádech apod. Hravou formou si děti vyzkoušely základy programování pomocí interaktivní pomůcky Qobo.

Finanční gramotnost jsme měli možnost procvičit v praxi při nákupu drobných suvenýrů či občerstvení na výletech.

Společensko-vlastivědný blok byl věnován poznávání naší obci Mikulůvka, kde jsme navštívili místní Mikulkův mlýn, obecní úřad, knihovnu i zvonici. Na obecním úřadě nám pan starosta řekl mnoho zajímavostí o historii obce Mikulůvka. Poznali jsme ale také blízká zajímavá místa. Navštívili jsme Velkou Lhotu s evangelickým tolerančním kostelem, výstavu prací malířky a ilustrátorky knihy Broučci, paní Vlasty Švejdové, přehradu Bystřičku, lázně Teplice nad Bečvou, hranickou propast i Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Odpolední hodiny pak byly zaměřeny zejména na pohyb - závodivé hry, míčové hry, turistiku atd. Zařazeny byly ale i další aktivity, jako například pokusy s vodou, vzduchem, základy zdravovědy, malování obrázků na téma "Broučci”, které jsme přivezli jako dárek na faru ve Velké Lhotě, batikování triček a mnoho dalších. V mobilním planetáriu jsme měli možnost zopakovat si i znalosti z přírodovědné oblasti zhlédnutím vzdělávacího filmu.

Na závěr kempu jsme s dětmi vyhodnotili celý týden, předali jim pamětní listy a rozloučili se u táboráku.

Doufáme, že se nám podařilo kromě podpory opětovného posílení sociálních vztahů mezi spolužáky, podpory pohybových aktivit dětí a návyků zdravého životního stylu podpořit také zájem o vzdělávání v různých oblastech.