Okresní rada AŠSK Karlovy Vary

Okresní rada AŠSK Karlovy Vary

41 školních sportovních klubů se 1622 členy

Vyjádření vedení AŠSK ČR ke zrušení soutěží.

28. 8. 2020

Foto: Vyjádření vedení AŠSK ČR ke zrušení soutěží.

                                                                                      V Praze, dne 26. srpna 2020

Vážení předsedové školních sportovních klubů,

zdravíme Vás na konci léta a přejeme Vám vydařený vstup do nového školního roku. Se začátkem školního roku Vám zasíláme odpovědi na Vaše četné dotazy k činnosti školních sportovních klubů a k organizaci školních sportovních soutěží. 

Jak jste jistě zaznamenali, dne 17. srpna 2020 zaslalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do škol a školských zařízení v ČR Manuál s názvem: "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19". Zmíněný Manuál kromě opatření obsahuje mj. doporučení, týkajících se soutěží a přehlídek.

MŠMT doporučuje školám zvážit nutnost konání těch aktivit, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu osob. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy v průvodním dopise uvádí, že zejména sportovní soutěže považuje MŠMT nejméně pro první pololetí za rizikové, a proto se nebudou konat.

Další podstatná informace z Manuálu zní takto: soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. MŠMT doporučuje pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci.

Na základě obsahu Manuálu MŠMT oznamuje Výkonný výbor AŠSK ČR, že v prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebude AŠSK organizovat školní sportovní soutěže. V případě příznivé epidemiologické situace jsme v součinnosti s MŠMT ihned připraveni reagovat a vrátit se k obvyklé činnosti. 

V minulých letech bývalo pravidlem, že v těchto dnech jste již pročítali tiskové materiály, týkající se činnosti AŠSK pro další školní rok. Z výše uvedených důvodů teprve nyní dokončujeme aktualizaci tiskovin, které Vám budou zaslány v nejbližším reálně možném termínu. 

Co se týče činnosti školních sportovních klubů a s ní související organizaci kroužků sdělujeme, že tato činnost není obecně zakázána a je na rozhodnutí příslušného statutárního zástupce školského zařízení, jak tato činnost bude probíhat. V souladu s vývojem epidemiologické situace doporučujeme sledovat aktuální informace na našich webových stránkách www.assk.cz a www.sportujveskole.cz

Budete-li hledat další informace, rádi Vám je předáme prostřednictvím sekretariátu nebo členů Výkonného výboru AŠSK: velmi rádi Vám kdykoliv pomůžeme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i přes ztíženou situaci pevně věříme, že pokračování soutěží a přehlídek se do škol a školských zařízení brzy úspěšně navrátí. Již nyní Vám všem děkujeme za snahu o vytvoření co nejoptimálnějších podmínek pro činnost a realizaci aktivit AŠSK.

 

V úctě

 

Mgr. Leoš Bím, člen VV AŠSK ČR                                 Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK ČR

 

 


ZPĚT